Α. Εισαγωγή

1. Το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας
πληροφορίες.

2. Η συγκατάθεσή σας στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής μας, κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που
στη συνέχεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Β. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:

Δεδομένα που συνδέονται με τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική σας θέση, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σας σύστημα.

Δεδομένα που συνδέονται με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο και τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πηγής και της διάρκειας της επίσκεψής σας, των προβολών σελίδων και της διαδρομής πλοήγησής σας στον δικτυακό τόπο.

Δεδομένα όπως το όνομα και το e-mail σας που εισάγετε για τη λήψη e-mail ή/και ενημερωτικά δελτία.

Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, όπως πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.

Δεδομένα που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία γίνεται μαζί μας μέσω e-mail ή μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των μεταδεδομένων αυτής της επικοινωνίας.

Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας στέλνετε.

Πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του τρίτου μέρους για επικοινωνία και επεξεργασία
των προσωπικών τους στοιχείων, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Γ. Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε
προκειμένου να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

 • διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας
 • εξατομίκευση του ιστότοπου
 • επιτρέποντάς σας να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες στον ιστότοπο που είναι ειδικά για εσάς
 • ενημέρωσή σας για το υπόλοιπό σας, τα τιμολόγια και τις υπενθυμίσεις πληρωμής σας, καθώς και τη λήψη πληρωμής από εσάς
 • αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 • αποστολή απαντήσεων μέσω email στα αιτήματά σας
 • σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω e-mail, εάν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, εάν δεν θέλετε πλέον να το λαμβάνετε)
 • αποστολή διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται με την επιχείρησή σας ή με τρίτα μέρη που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, επικοινωνώντας μαζί σας ή εάν έχετε συμφωνήσει,
  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία)
 • παροχή στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας σε τρίτους (οι πληροφορίες που κοινοποιούνται θα είναι ανώνυμες)
 • διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που έχετε υποβάλει ή που συνδέονται με τον ιστότοπό σας
 • διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου και αποτροπή ενδεχόμενης απάτης
 • επιβεβαίωση της συμμόρφωσής σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής του ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των προσωπικών μηνυμάτων που
  μεταδίδεται μέσω της υπηρεσίας ιδιωτικών μηνυμάτων μας) και
 • άλλες χρήσεις.

Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, αυτές οι πληροφορίες θα δημοσιευτούν ή θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχετε χορηγείται.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των προσωπικών σας στοιχείων στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου στο η ιστοσελίδα.

Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορική μονάδα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Δ. Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους, το προσωπικό, τους ασφαλιστές, τους επαγγελματίες συμβούλους, τους αντιπροσώπους, τους προμηθευτές ή τους εργολάβους μας ως απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου εταιρειών μας (δηλαδή τις θυγατρικές μας, την εταιρεία που κατέχει το χαρτοφυλάκιό μας και θυγατρικές) όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • στο βαθμό που απαιτείται όπως ορίζεται από τη νομοθεσία
 • σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
 • με στόχο τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους με στόχο την αποτροπή απάτης και
  μείωση του πιστωτικού κινδύνου)
 • στον αγοραστή (ή τον δυνητικό αγοραστή) οποιωνδήποτε αγαθών που ενδέχεται να πουληθούν από την εταιρεία (ή που μπορεί να προορίζονται για πώληση) και
 • σε όποιον εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την αποκάλυψη πληροφοριών, σε περίπτωση που πιστεύουμε ότι η αρμόδια αρχή θα απαιτήσει την αποκάλυψη τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται αλλού στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Ε. Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε χώρας στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να το χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το παρόν πολιτική.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες, οι οποίες δεν διαθέτουν νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων αντίστοιχη με αυτή που ισχύει
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος: ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα και Ινδία.

Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας ενδέχεται να είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου παγκοσμίως. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την αθέμιτη χρήση αυτών
πληροφορίες από τρίτα μέρη.

Συμφωνείτε ρητά με τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην ενότητα Δ.

ΣΤ. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Θα λάβουμε τις απαραίτητες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποθηκευτούν σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

Όλες οι ηλεκτρονικές νομισματικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπό μας προστατεύονται από την τεχνολογία κρυπτογράφησης μας.

Αποδέχεστε ότι η μεταφορά πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω το διαδίκτυο.

Ζ. Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την πολιτική μας από καιρό σε καιρό, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα χρειαστεί να ελέγχετε περιστασιακά τον ιστότοπο για να είστε σίγουροι ότι είστε κατανοήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στην πολιτική μας. Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω e-mail ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον δικό μας  δικτυακός τόπο.

Η. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε οποιοδήποτε από τα δεδομένα σας που διατηρούμε. Η παροχή τέτοιων δεδομένων υπόκειται στα ακόλουθα:

Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε ζητήσει για τη διάρκεια που προβλέπεται από το νόμο.

Θ. Ιστότοποι τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιέχει υπερσυνδέσμους και πληροφορίες από ιστότοπους τρίτων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων και πρακτικές τρίτων.